Oferta Lubim

Zarówno firma jak i technologia, którą stosuje są elastyczne i uniwersalne – każdy obiekt da się pomierzyć i dostarczyć go w formie najdogodniejszej dla zamawiającego. Poniższy podział na branże zawiera najczęściej wybierane usługi. 


Architektura

Chmura punktów

 • Inwentaryzacja stanu rzeczywistego przed rozpoczęciem inwestycji
 • Inwentaryzacja stanu rzeczywistego po zakończeniu inwestycji
 • Możliwość dokonania porównania „przed i po”
 • Podstawa do opracowania rzutów i przekrojów
 • Dokumentacja stanu obiektu przez chmurę punktów + panoramy 360 + zdjęcia (naziemne/z drona)
 • Ortoobrazy elewacji
 • Możliwość wyboru – chmura punktów ze skanera, drona lub połączone
 • Krótki czas pomiaru

Rzuty i przekroje

 • Tradycyjne rzuty i przekroje architektoniczne wykonane na podstawie chmury punktów
 • Nie trzeba zamawiać modelu 3D CAD/BIM
 • Formaty CAD gotowe do wczytania do programu

Model terenu

 • Krótki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Model 3D 
 • Aktualny i dokładniejszy obraz sytuacji niż powszechnie dostępne rozwiązania (np. Google Earth)
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych np. symulacja zalania terenu w razie powodzi
 • Podstawa do planowania logistyki w miejscu inwestycji – drogi dojazdowe, rozstawienie maszyn, bezpieczne odległości, itp.

Model BIM

 • Aktualny i prawdziwy model obiektu stworzony na podstawie chmury punktów
 • Model 3D łączy w sobie geometrię obiektu i bazę danych
 • Możliwość eksportu do IFC
 • Elastyczne dopasowanie do wymagań klienta – produkt wedle wskazanych standardów lub zaproponowanie własnych
 • Wizualizacje i animacje wprost z modelu
 • Zestawienia (np. materiałów)
 • Analizy (np. kolizje elementów)
 • Łatwy eksport do oprogramowania do harmonogramowania  
 • Eksport dokumentacji wprost z modelu
 • Współpraca przez wybrane CDE – również po dostarczeniu chmury punktów i modelu

Porównanie chmury punktów z modelem

 • Ujawnia różnice pomiędzy modelem a chmurą punktów
 • Pozwala sprawdzić co zostało zrobione (np. wybudowane) niezgodnie z modelem
 • Pozwala sprawdzić co zostało wymodelowane niezgodnie z rzeczywistością

Wstawienie modelu w otoczenie

 • Wizualizacja projektowanej inwestycji w jej otoczeniu
 • Możliwość analiz np. zmian oświetlenia dla obiektu jak i jego otoczenia
 • Proste i zrozumiałe – możliwość pokazania lokalnej ludności 

Animacje i filmy, zdjęcia

 • Filmy i zdjęcia z drona
 • Animacje na podstawie chmury punktów np. wirtualny spacer 
 • Panoramy 360
 • Materiały promocyjne

Budownictwo i Generalni Wykonawcy

Chmura punktów

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji
 • Inwentaryzacja stanu istniejącego po zakończeniu inwestycji
 • Możliwość dokonania porównania „przed i po”
 • Podstawa do opracowania rzutów i przekrojów
 • Dokumentacja stanu obiektu przez chmurę punktów + panoramy 360 + zdjęcia (naziemne/z drona)
 • Ortoobrazy elewacji
 • Możliwość wyboru – chmura punktów ze skanera, drona lub połączone

Model terenu

 • Krótki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Model 3D 
 • Aktualność i wyższa dokładność obrazu sytuacji
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych np. symulacja zalania terenu w razie powodzi
 • Podstawa do planowania logistyki w miejscu inwestycji – drogi dojazdowe, rozstawienie maszyn, bezpieczne odległości, itp.

Ortofotomapa

 • Krótki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Aktualny i dokładniejszy obraz sytuacji niż powszechnie dostępne rozwiązania np. Google maps
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS
 • Dokumentacja stanu istniejącego w momencie nalotu
 • Podkład do tworzenia map i rysunków CAD
 • Możliwość porównania z tradycyjną mapą lub inną ortofomapę w celu wykrycia lub podkreślenia zmian

Analizy inżynierskie

 • Krótki czas pomiaru pozwala reagować szybciej i bez przestojów w pracy
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Możliwość sprawdzenia wielu rzeczy naraz np. pionowość ścian, odchylenia posadzki od zadanego poziomu
 • Podkład do tworzenia rysunków CAD

Postęp prac

 • Krótki czas pomiaru 
 • Szybkie uzyskanie wyników
 • Bezdotykowy charakter pomiaru – bez utrudniania prowadzonych prac
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Dogodna forma dokumentacji – zdjęcia i filmy z drona, ortoobrazy, chmura punktów, modele 3D
 • Możliwość importu wyników do oprogramowania CAD/BIM w celu kontroli 
 • Możliwość dokonania pomiarów powierzchni, odległości (ortoobrazy) i objętości (modele 3D)

Kalkulacja mas i objętości

 • Krótki czas pomiaru 
 • Szybkie uzyskanie wyników
 • Bezdotykowy charakter pomiaru – bez utrudniania prowadzonych prac
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Możliwość importu wyników do oprogramowania CAD/BIM w celu kontroli 
 • Możliwość dokonania pomiarów powierzchni, odległości  i objętości
 • Kształt obiektu nie ma znaczenia

Wykrywanie kolizji

 • Krótki czas pomiaru 
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Możliwość wykonania animacji w prosty sposób ukazującej miejsca potencjalnych kolizji
 • Możliwość sprawdzenia kolizji pomiędzy chmurą punktów obiektu istniejącego a modelem obiektu projektowanego

Infrastruktura i Przemysł

Chmura punktów

 • Inwentaryzacja stanu istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji
 • Inwentaryzacja stanu istniejącego po zakończeniu inwestycji
 • Możliwość dokonania porównania „przed i po”
 • Podstawa do opracowania rzutów i przekrojów
 • Dokumentacja stanu obiektu przez chmurę punktów + panoramy 360 + zdjęcia (naziemne/z drona)
 • Ortoobrazy elewacji
 • Możliwość wyboru – chmura punktów ze skanera, drona lub połączone
 • Krótki czas pomiaru

Model terenu

 • Krótki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Model 3D 
 • Aktualny i dokładniejszy obraz sytuacji niż powszechnie dostępne rozwiązania np. Google Earth
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych np. symulacja zalania terenu w razie powodzi
 • Podstawa do planowania logistyki w miejscu inwestycji – drogi dojazdowe, rozstawienie maszyn, bezpieczne odległości, itp.

Ortofotomapa

 • Krótki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Aktualny i dokładniejszy obraz sytuacji niż powszechnie dostępne rozwiązania np. Google maps
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS
 • Dokumentacja stanu istniejącego w momencie nalotu
 • Podkład do tworzenia map i rysunków CAD
 • Możliwość nałożenia na tradycyjną mapę lub inną ortofomapę w celu wykrycia lub podkreślenia zmian

Wstawienie modelu w otoczenie

 • Wizualizacja projektowanej inwestycji w jej otoczeniu
 • Możliwość analiz np. zmian oświetlenia dla obiektu jak i jego otoczenia
 • Proste i zrozumiałe – możliwość pokazania lokalnej ludności 

Kalkulacja mas i objętości

 • Krótki czas pomiaru 
 • Szybkie uzyskanie wyników
 • Bezdotykowy charakter pomiaru – bez utrudniania prowadzonych prac
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Możliwość importu wyników do oprogramowania CAD/BIM w celu kontroli 
 • Możliwość dokonania pomiarów powierzchni, odległości  i objętości
 • Kształt obiektu nie ma znaczenia

Samorządy i Instytucje

Model terenu

 • Szybki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Model 3D 
 • Aktualny i dokładniejszy obraz sytuacji niż powszechnie dostępne rozwiązania np. Google Earth
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych np. symulacja zalania terenu w razie powodzi
 • Podstawa do planowania logistyki w miejscu inwestycji – drogi dojazdowe, rozstawienie maszyn, bezpieczne odległości, itp.

Ortofotomapa

 • Krótki czas pozyskania stosunkowo dużego obszaru
 • Duża dokładność i widoczność szczegółów
 • Aktualny i dokładniejszy obraz sytuacji niż powszechnie dostępne rozwiązania np. Google maps
 • Możliwość wykonania analiz przestrzennych w oprogramowaniu GIS
 • Dokumentacja stanu istniejącego w momencie nalotu
 • Podkład do tworzenia map i rysunków CAD
 • Możliwość nałożenia na tradycyjną mapę lub inną ortofomapę w celu wykrycia lub podkreślenia zmian

Animacje i filmy, zdjęcia

 • Filmy i zdjęcia z drona
 • Animacje na podstawie chmury punktów np. wirtualny spacer 
 • Panoramy 360
 • Materiały promocyjne